De Beste en de goedkoopste.
Home » T.T.T.

T.T.T.

TTT – Tussentijdsetoets De tussentijdsetoets (T.T.T.) is een rijtest dat verloopt als een echt examen, afgenomen door een examinator van het CBR.

Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het praktijkexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Een T.T.T. is niet verplicht, maar wel raadzaam.

Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans met een tussentijdsetoets aanzienlijk kan toenemen. Om een T.T.T. te kunnen afleggen, moet u in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.

Wij adviseren u om de T.T.T. af te leggen als

u ongeveer 2/3 van uw rijopleiding achter de rug heeft.

De Toets:De T.T.T. duurt in totaliteit ca. 55 minuten.

Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met uw

examinator en voor de toelichting op

de uitslag en bespreking van uw zelfreflectieformulier na de toets.

Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen

en getoetst volgens de officiële exameneisen.Uitslag T.T.T.: Na afloop van de toets krijgt u advies over de examenonderdelen

waaraan u nog wat extra aandacht moet besteden.

Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit.

Samen met uw rij-instructeur kunt u dan gericht uw rijopleiding afronden.

Als u een positief advies krijgt over het onderdeel bijzondere

manouvres levert het u een vrijstelling op

voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgende praktijkexamen.

 

Succes met uw examen.