De Beste en de goedkoopste.
Home » Over De Wegwijzer

Over De Wegwijzer

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Verkeersschool De Wegwijzer behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website wordt verwezen.

 

Aansprakelijkheid

Verkeersschool De Wegwijzer noch een van haar werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is. Verkeersschool De Wegwijzer is niet aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Verkeersschool De Wegwijzer garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Verkeersschool De Wegwijzer  is niet  verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alhoewel Verkeersschool De Wegwijzer zich inspant om deze site virusvrij te houden, is iedere aansprakelijkheid voor virussen uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheids-maatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

 

Voorbehoud prijzen en voorwaarden

Verkeersschool De Wegwijzer is niet aansprakelijk indien door druk-, zet- of typefouten danwel fouten van technische aard de prijs of voorwaarden van haar producten en diensten foutief of niet zijn weergegeven op deze website.

 

Succes met uw examen.