De Beste en de goedkoopste.
Home » CBR praktijk

CBR praktijk

Het CBR praktijkexamen duurt in totaliteit ca. 55 minuten.

Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met uw examinator en voor de toelichting op de  uitslag na het examen.

Het examen zelf is opgebouwd uit een ogentest, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet  oplezen op een afstand van 25 meter.

Vervolgens zal de examinator u een aantal voorbereidings – en controle handelingen uit laten voeren aan  de examenauto. 

Dan begint de rit.

De examinator zal u beoordelen op 7 examenonderdelen zoals, in-, en uitvoegen, gedrag op kruispunten,  bijzondere manouvres enz. 

De 7 examenonderdelen worden weer gekoppeld met 13 onderwerpen zoals kijkgedrag, snelheid, plaats op  de weg, milieu enz. Tevens zult u een deel van de examen rit zonder aanwijzing van de examiniator rijden de  zogenoemde zelfstandig rijden. Na de rit zal op het CBR de uitslag bekend worden gemaakt en een  toelichting worden gegeven. Vervolgens zal de examinator het door u ingevulde zelfreflectieformulier met u  doornemen.

Geslaagd of gezakt:

Als u bent geslaagd, dan zal het CBR de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid  elektronisch verzenden naar het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister  (CBR). Op vertoon  van uw legitimatiebewijs en in ruil van een pasfoto en het vereiste tarief knt u bij uw deelgemeente/stadhuis,  de dag na het examen, uw rijbewijs aanvragen.

U kunt het rijbewijs 5 werkdagen na aanvraag ophalen of bij spoed- aanvragen de volgende dag. Bent u  gezakt, dan licht de examinator toe welke examen onderdelen onvoldoende waren.Uw rij-instructeur zal in  de vervolg lessen deze onderdelenextra in behandeling nemen.

 

Succes met uw examen.